بهترین روش مطالعه زمین کدام است؟ سایر روش ها را نام ببرید.(ص74) 2-لایه های تشکیل دهنده رمین را از داخل به خارج نام ببرید.(ص74) 3-کدام عناصر در هسته ؛ علت خاصیت مغناطیسی زمین اند؟ آهن و نیکل 4- سنگ کره چیست؟ پوسته زمین همراه با قسمت سنگی گوشته 5- نرم کره چیست؟قسمت خمیری شکل گوشته 6- کانی چیست؟ مواد جامدِ بلوری ، و طبیعی (غیر آلی)که سازنده سنگ ها هستند کانی گفته می شود. 7-ماگما چیست؟(ص78) 8-کانی اولیه چگونه تشکیل می شود؟سه نمونه از کانی های اولیه را نام ببرید.(ص78) 9-کانی ثانویه چگونه تشکیل می شود؟مثال بزنید.(ص79) 10- پتج راه شناسایی کانی ها را نام ببرید.(ص80 تا82) 11- به چه جسمی بلور گفته می شود؟(ص80) 12- سختی کانی چیست؟ به مقاومت یک کانی در برابر خراشیده شدن توسط سایر اجسام 13- اگر دو کانی در اختیار داشته باشیم ، چگونه می توانیم بفهمیم که کدام سخت تر است؟ آنها را روی هم می کشیم. هر کدام که روی دیگری خط بیندازد سخت تر است. 14- آیا رنگ کانی روش خوبی برای شناسایی کانی است؟چرا؟ خیر. زیرا یک کانی به علت ناخالصی هایی که دارد به رنگ های مختلفی دیده می شود. 15- سه نوع کانی که از روی رنگ قابل تشخیص هستند و رنگ هر یک را بنویسید.(ص82) 16-چرا در اعماق زمین با وجود دمای زیاد بیشتر سنگ ها به حالت جامد هستند؟(ص84) 17-تفاوت سنگ آذرین درونی با بیرونی چیست؟دو مورد.پاسخ:الف- در سنگ آدرین درونی مواد مذاب در داخل زمین سرد می شوند و به صورت سنگ درمی آیند،اما در سنگ آذرین بیرونی در سطح زمین سرد می شوند ب- اندازه بلور کانی سنگ آذرین درونی بزرگتر است. 18-وجود چه عناصری در سنگ های آذرین موجب تیرگی یا روشن بودن آنها می شود؟(ص84) 19- رسوب را تعریف کنید.به موادی که معمولاًدر اثر تخریب سنگ ها ایجاد می شوند و در یک محیط رسوبی ته نشین می شوند رسوب گفته می شود. 20-چهار روش تشکیل سنگ های رسوبی را بنویسید و برای هر کدام یک مثال بزنید.(ص86 و ص87) الف- با فشرده شدن و خشک شدن- مثل سنگ های رستی ب- واکنش های شیمیایی در آب– مثل سنگ های آهکی ج- با پیوستن ذرات درشت توسط مواد سیمان مانند – مثل ماسه سنگ و کنگلومرا د- با تبخیر آب دریا – مثل سنگ گچ و سنگ نمک 21- ذرات تخریب شده سنگ ها را بر اساس اندازه از کوچک به بزرگ نام ببرید.(ص85) 22- دو ویژگی مهم سنگ های رسوبی را بنویسید. لایه لایه بودن و وجود فسیل در آنها 23- سنگ دگرگونی چگونه تشکیل می شود؟ با حرارت و فشار زیاد بر روی سنگ های رسوبی و آذرین 24- در یک سنگ دگرگون شده چه تغییراتی نسبت به سنگ اولیه بوجود آمده است؟الف- نوع کانی ها تغییر کرده است ب- طرز قرار گرفتن کامی ها تغییر کرده است 25- هر یک از سنگ های دگرگونی : (مرمر – کوارتزیت - گنیس) از دگرگونی چه سنگی حاصل شده اند؟ مرمر← سنگ آهک کوارتزیت ← ماسه سنگ گنیس ← گرانیت 26- چرخه ی سنگ چیست؟ یک سنگ در اثر عوامل مختلف در طول زمان می تواند به سنگ های نوع دیگری تبدیل شود. 27- سه مورد استفاده از سنگ ها و کانی ها را نام ببرید.(ص91) 28- فسیل چیست؟(ص88) 29-هر یک از اصطلاحات زیر را توضیح دهید: الف-سنگ پوششی نفت= جواب: سنگ های غیر قابل نفوذی که از حرکت نفت و گاز به سمت بالا جلوگیری می کند ب- سنگ مادر نفت=جواب:سنگ هایی که پلانکتون ها در آن هستند و مراحل اولیه تشکیل نفت در آنها صورت گرفته است ج- سنگ مخزن نفت= جواب:سنگ هایی که منابع نفت و گاز را در خود جای داده اند د- زغال سنگ= جواب: نوعی سنگ رسوبی که از ته نشین شدن گیاهان گذشته در لابلای لایه های رسوبی بوجود آمده اند و از منابع مهم انرژی اند 30- کُک چیست؟ نوعی زغال سنگ مرغوب و خالص است که در فولادسازی استفاده می شود 31- استفاده از انرژی گرمایی زمین چه مزیتی نسبت به انرژی نفت و گاز و زغال سنگ دارد؟ ارزان تر است و آلودگی انرژی های دیگر را ندارد 32- هوازدگی چیست؟(ص97) 33- هوازدگی فیزیکی چیست؟ و عوامل موثر بر آن را نام ببرید.(ص97 و 98) 34- هوازدگی شیمیایی چیست؟ و عوامل موثر بر آن را نام ببرید.(ص100 و 101) 35- چرا در مناطق خشک و کویری هوازدگی فیزیکی بیشتراز هوازدگی شیمیایی صورت می گیرد؟(ص101) 36- زمین لغزه چیست؟(ص102) 37- خزش چیست؟ و چه عواملی موجب افزایش ایجاد آن می شود؟(ص103) 38- کدام افق خاک :الف – گیاخاک زیادی دارد ب- مستقیماً روی سنگ های بستر است ج- گیاخاک کم دارد ولی رس و مواد محلول زیادی دارد 39-گیاخاک چیست؟ و در چه نوع خاک هایی زیاد است؟(ص105 و107) 40- هر نوع خاک را به خصوصیلت مناسب آن در ستون سمت چپ متصل کنید: 1- خاک بیابان الف- بسیار کم ضخامت است و سنگ های تجزیه نشده زیادی دارد -پس از آزمایش‌های مختلف مشخص شده است که لایه‌ی ماسه سنگی شکل زیر دارای آثاری از نفت و گاز است. به همین علت می‌خواهند در این منطقه یک چاه حفر کنند. بهترین محل برای حفر چاه کدام محل است؟ علت را توضیح دهید.الف) ۱ ب) ۲ پ) ۳ ت) ۴ ۲- رضا و علی با هم در گروه ابوعلی سینا در کلاس ۲/۲ مشغول بحث پیرامون نفت و محصولات نفتی بودند. علی گفت: امروزه مصرف نفت و محصولات مختلف آن مانند بنزین، پلاستیک و……. بسیار زیاد شده است واین باعث می‌شود که در آینده‌ی نزدیک ذخائر نفت کشور ما تمام شود. رضا ادامه داد: خوب این که مشکلی پیش نمی آورد. ما در جنوب و شمال کشور دریا داریم و در دریا هم موجودات مختلف زندگی می‌کنندکه در اثر مرگ آنها به سرعت در اعماق دریا نفت تشکیل می‌شود. شما با صحبت‌های رضا و علی موافق هستید یا خیر؟ برای هر کدام دلیل خود را بیان کنید. ۳- در شکل مقابل قسمت‌های شماره دار چه موادی هستند؟الف) (۱) آب (۲) مواد فرار ب) (۱) کربن (۲) آب پ) (۱) کربن (۲) مواد فرار ت) (۱) آب (۲) کربن ث) (۱) مواد فرار (۲) کربن ج) (۱) مواد فرار (۲) آب ۴- از بین جمله‌های ریر ، سه جمله را طوری انتخاب کنید که اگر آن‌ها را به دنبال هم بیاوریم، چگونگی تشکیل نفت را به خوبی توضیح دهند.الف: با پیشروی آب دریاها، جنگل‌های ساحلی به زیر آب می‌روند. ب: رسوب گذاری مواد دانه ریز، بقایای جانداران را می‌پوشاندو پ: پس از مرگ پلانکتون‌ها، بقایای آن‌ها بر کف دریا فرو می‌ریزد. ت: رسوب گذاری مواد دانه ریز، درختان جنگل و حیوانات داخل آن را می‌پوشاند. ث: فشار لایه‌های بالایی و گرما، بقایای جانداران را به نفت و گاز تبدیل می‌کنند. ج) باکتری‌ها بقایای جانداران را تجزیه می‌کنند و پس از خروج ناخالصی‌ها نفت و گاز به وجود می‌آیند. ۵- از بین اصطلاح‌هایی که در زیر آمده است، کدام یک به طور حتم در یک منبع گاز وجود دارد وکدام یک ممکن است وجود نداشته باشد؟آب شور – سنگ پوششی – سنگ مادر – سنگ مخزن – نفت ۶- کلمه‌ی مناسب از ستون سمت چپ را به جمله‌ی مربوط به ستون سمت راست با یک خط وصل کنید. ویژگی نام سنگ سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود. سنگ پوششی لایه‌هایی از سنگ گچ یا سنگ‌های رستی که جلوی بالا رفتن نفت را می‌گیرد. سنگ مخزن سنگ‌هایی که در آن نفت جمع می‌شود. سنگ مادر ۷- متن زیر را به دقت مطالعه کنید وغلط‌های علمی آن را مشخص کرده و صحیح آن‌ها را بنویسید.به سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود، سنگ مخزن گفته می‌شود. نفت پس از تشکیل در اثر گرما از سنگ‌ها‌ی دانه ریز به سمت بالا حرکت می‌کندو اگر موانعی در سر راه آن نباشد به سطح زمین می‌رسدو با هوا ترکیب می‌شود و به مواد بی ارزش تبدیل می‌گردد. اگر در مسیر حرکت نفت لایه‌هایی از سنگ گچ یا سنگ‌های رستی، که به آن‌ها سنگ مادر می‌گویند، قرار بگیردو این لایه شکل مناسبی داشته باشند نفت دیگر نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد ودر درز و شکاف و حفره‌های سنگ‌های زیرین این لایه که به سنگ مادر موسوم اند، جمع می‌شود. معمولا به همراه نفت و گاز مقداری آب شیرین هم وجود دارد. ۸- گرافیت معمولا از بین کدام سنگ‌ها استخراج می‌شود؟ چرا؟الف) آذرین بیرونی ب) آذرین درونی پ) رسوبی ت) دگرگونی ۹- در زیر جمله‌هایی را درمورد زغال سنگ مشاهده می‌کنید. به نظر شما کدام جمله‌ها صحیح نیست. جمله‌های غلط را اصلاح کنید و صحیح آن‌ها را بنویسید.الف) زغال سنگ نوعی سنگ آذرین است. ب) مصرف عمده‌ی زغال سنگ در تولید انرژی الکتریکی گرمایی است. پ) در تشکیل زغال سنگ، گیاهان پس از مدفون شدن در لایه‌های شن وماسه پس از مدتی به زغال سنگ خوب تبدیل می‌شوند. ت) زغال سنگ نارس را برای تهیه‌ی زغال کک به کار می‌برند. ۱۰- منشاءسوخت‌های فسیلی چیست؟الف) بقایای جانداران ب) آتشفشان‌ها ج) آب جمع شده درون سنگ‌ها د) گازهای درون جو ۱۱- به کدام یک سوخت فسیلی گفته نمی شود؟الف) نفت ب) چوب ج) زغال سنگ د) گاز طبیعی ۱۲- کدام یک از منابع زیر، مانند نفت یک منبع طبیعی غیر قابل تجدید و احیا می‌باشد؟الف) نور خورشید ب) آب دریا ج) زغال سنگ د)چوب ۱۳- نفت در چه سنگی تشکیل می‌شود؟الف) سنگ مخزن ب) سنگ مادر ج)سنگ پوششی د)سنگ آذرین ۱۴- سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود، جزء سنگ‌های ……… هستند.الف) رسوبی ب) آذرین بیرونی ج) دگرگونی د) آذرین درونی ۱۵- سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود، به احتمال زیاد:الف) لایه لایه هستند. ب) سخت، محکم و مرغوبند. ج) دارای بلورهای ریز هستند. د) دارای بلورهای درشت هستند. ۱۶- از گذشته تا حال، نظریه‌های گوناگونی درباره‌ی منشاء این ماده پیشنهاد شده است. امروزه اکثر دانشمندان این نظریه را قبول دارند که منشاء این ماد از حیوانات و نباتات بسیار کوچکی است که در آب دریاها به مقدار زیاد وجود دارد. این موجودات عمرشان کوتاه و تکثیرشان فوق العاده سریع است. در زیر شکل برخی از اقسام آن‌ها را می‌بینید.نام این ماده ………………. است. الف) زغال سنگ ب) نفت ج) کک د) دوده ۱۷- به نظر می‌رسد نفت حاصل تجزیه‌ی اجساد جانوران و گیاهان ذره بینی فراوانی باشد که میلیون‌های سال پیش در دریاها زندگی می‌کردند.. این ماده می‌تواندپس از تشکیل به سطح رسیده و تبخیر شود، اما ممکن است« درداخل لایه‌ی سنگ‌ها به دام افتد»معلم کلاس پس از ادای جمله‌ی آخر از دانش آموزان خواست تا با ذکر یک مثال بیان کنند نفت در لایه‌ی سنگ‌ها چگونه قرار گرفته است؟ گزینه‌های زیر مثال‌های چهار گروه از دانش آموزان را نشان می‌دهد. کدام مثال صحیح و مناسب است؟ الف) آب درون یک اسفنج ب) آب داخل سنگ‌های یک غار ج) آب درون یک کوزه د) آب درون یک مخزن ۱۸- کدام یک منشاء رسوبی ندارد؟الف) نفت ب) گنیس ج) زغال سنگ د) کنگلومرا ۱۹- زغال سنگ از نظر طرز تشکیل به کدام یک از سنگ‌های زیر بیش تر شباهت دارد؟الف) بازالت ب) کنگلومرا ج) گرانیت د) گابرو ۲۰-هنگامی که یک قطعه زغال سنگ را می‌سوزانیم، انرژی ذخیره شده در آْن به صورت انرژی گرمایی در می‌آید. آیا میدانید منشاء اولیه‌ی این انرژی چیست؟ توضیح دهید. ۲۱- شکل‌های مقابل طرز تشکیل چه چیزی را نشان می‌دهند؟الف) نفت و گاز ب) زغال سنگ ج) کوه د) سنگ‌های آْذرین ۲۲- کدام گزینه صحیح نیست؟الف) هنگام تبدیل زغال سنگ قهوه‌ی به زغال سنگ خوب، مواد فرار و آب به طور کامل از آن خارج می‌شود. ب) زغال سنگ‌های خوب را برای تهیه‌ی زغال کک به کار می‌برند. ج) میزان استخراج زغال سنگ روز به روز در حال افزایش است. د) امروزه از زغال سنگ مانند گذشته برای سوختن و تولید انرژی استفاده نمی کنند. 2- خاک جنگل ب- ضخامت کمی دارد و به علت بارندگی زیاد مواد محلول آن کم است 3- خاک علفزار ج- گیاخاک فراوان دارد و لایه سطحی خاک قطور است 4- خاک کوهستان د- غنی ترین خاک است ولی معمولاً نازک و تکه تکه است و مواد آلی ندارد 41- اهمیت گیاخاک چیست؟(ص105) کانی کلسیت جزء سازنده ی کدام سنگ است؟1 -گرانیت -گچ -گابرو -آهک 2-هالیت نام کانی کدام ماده است؟ -مغز مداد -نمک خوراکی -گچ -کلسیم -3در مورد گرافیت می توان گفت: -از کانیهای ثانویه است و در اثر فشار و گرمای زیاد به وجود می آید. -از کانیهای ثانویه است و در اثر حل شدن کانی اولیه در آب به وجود می آید. -از کانیهای اولیه است و در اثر حل شدن کربن در آب به وجود می آید. -از کانیهای اولیه است و در اثر فشار و گرمای زیاد به وجود می آید. 4-کانی رسی از کانیهای ......... است که از تجزیه ی .......... به وجود می آید. -اولیه – کوارتز -اولیه – فلدسپات -ثانویه – کوارتز -ثانویه – فلدسپات 5-نداشتن کدام خصوصیت باعث می شود که مروارید کانی محسوب نشود. -خالص بودن -آلی بودن -جامد بودن -طبیعی بودن -پیدایش کدام سنگ می توتند حاصل تغییر شیمیایی باشد؟6 -مرمر -گرانیت -بازالت -سنگ آهک -در میان کدام نوع سنکها امکان تشکیل فسیل وجود دارد؟7 -گنیس -مرمر -آهک -گرانیت 8-برای تشخیص سنگ نمک استفاده از کدام ویژگی مناسب است؟ -چگالی -جلا -بو -ساختمان بلوری 9-کدام سنگ ریز بلور بوده و رنگ روشن دارد؟ -ریولیت* -گابرو -گرانیت -بازالت 10-تفاوت اصلی سنگهای آذرین بیرونی و درونی در چیست؟ -رنگ -عناصر تشکیل دهنده -جلا -اندازه ی بلور -کدام گزینه نمونه ای از یک سنگ دگرگونی است؟11 -گرانیت -گنیس -ماسه سنگ -کنگلومرا -کدام کانی با شرایط سطح زمین سازگار نبوده و به سرعت تجزیه می شود؟12 -هالیت - رس -فلدسپات -ژیپس 13-کانی اولیه جگونه به وجود می آید؟ -در اثر فشار ماگما -در اثر سرد شدن ماگما -در اثر حرارت دادن ماگما -در اثر خرد شدن ماگما -کدام کانی ثانویه ,به حد سیر شده رسیده و در آب ته نشین شده است؟14 -کلسیت -گرافیت -فیروزه -الماس 15-چرا گاهی به کانیها ,بلور می گویند؟ -در اعماق زیاد یافت می شوند. –شکل هندسی منظمی دارند. -زیبا و درخشان هستند. –بسیار ریز هستند. 16-کدام یک خاصه مشترک یک نوع کانی نیست؟ -داشتن ترکیب شیمیایی معین -داشتن شکل معین -طبیعی بودن -داشتن رنگ معین -به ترتیب سخت ترین و نرم ترین کانی کدامند؟17 -طلا و مس -گرافیت و الماس -الماس و تالک -آهن و ژیپس سوالات کامل کردنی : ۱ - قسمت خمیری شکل گوشته را نرم کره می گویند . ۲ - وقوع زلزله و بسیاری از پدیده های زمین شناسی مربوط به حرکات سنگ کره است . ۳ - اطراف هسته ی زمین را قسمتی فرا گرفته است که به آن گوشته می گویند . ۴ - داغ ترین قسمت داخلی زمین هسته است . ۵ - خاصیت مغناطیسی زمین به علت وجود آهن و نیکل در هسته ی زمین است . ۶ - کانی های رسی از کانی های ثانویه اند که از تجزیه ی فلدسپات ها به وجود می آیند . ۷ - گاهی اسکلت خرد شده ی جانوران دریایی به وسیله ی ماده ی سیمانی به هم می چسبند و نوعی سنگ رسوبی به وجود می آورند . ۸ - مر مر نوعی سنگ دگرگون شده ی مرغوب است که از دگرگونی شدید سنگ آهک حاصل می شود . ۹ - بر اثر سرد شدن ماگما کانی های اولیه به وجود می آیند . ۱۰ - گروهی از کانی های ثانویه مانند گرافیت ( مغز مداد ) در اثر گرما و فشار زیادی که تحمل کرده اند به وجود می آیند . ۱۱ - تفاوت اصلی سنگ های آذرین درونی و بیرونی در اندازه ی بلور کانی های آن هاست . ۱۲ - به قسمتی از نرم کره که در اثر حرارت ذوب شده ماگما می گویند . ۱۳ - به آثار و بقایای جانوران و گیاهان بر روی سنگ ها ی رسوبی فسیل می گویند . ۱۴ - سنگ A دارای بلورهای درشت و سنگ B دارای بلورهای ریز است . در نتیجه سنگ A آذرین درونی و سنگ B آذرین بیرونی است . ۱۵ - زغال نارس ابتدا به زغال سنگ قهوه ای و سپس به انواع دیگر زغال سنگ تبدیل می شود . ۱۶ - نفت خام مایعی تیره رنگ است که ترکیب شیمیایی ثابت و معینی ندارد اما بیش ترین قسمت آن ترکیب هایی از کربن و هیدروژن است . ۱۷ - سنگ های پوششی معمولا از جنس گچ و رس است . ۱۸ - نفت خام از موجودات کوچک دریایی به نام پلانکتون ها به وجود آمده است . ۱۹ - بقایای پلانکتون ها در بین رسوبات دانه ریز حفظ می شوند . ۲۰ - به تغییراتی که در اثر آب وهوا در سنگ ها ایجاد می شود هوازدگی می گویند . ۲۱ - در اثر واکنش های شیمیایی در کانی های سیلیکاتی ، فلدسپات این کانی ها به رس تبدیل می شود . ۲۲ - گاهی توده های بسیار بزرگی از مواد حاصل از هوازدگی سنگ ها در سراشیبی کوه ها به پایین می لغزند ، به این نوع حرکت ها زمین لفزه می گویند . ۲۳ - هرچه رنگ خاک تیره تر باشد مقدار نسبی گیاخاک آن بیش تر است . ۲۴ - حاصل عمل هوازدگی به وجود آمدن خاک است . ۲۵ - به جا به جا شدن مواد حاصل از هوازدگی سنگ ها در دامنه های کم شیب در اثر نیروی کشش زمین خزش می گویند . ۲۶ - خاک علاوه بر مواد معدنی که از هوازدگی سنگ ها به وجود می آیند دارای مواد آلی نیز است . ۲۷ - در هوازدگی شیمیایی ، نوع و ترکیب سنگ ها تغییر می کند . ۲۸ - نخستین تغییر مهمی که پس از خرد شدن سنگ ها به وجود می آید ، رویش گیاهان است . ۲۹ - افق B گیاخاک ندارد ولی مقدار رس و موادمحلول آن زیاد است . ۳۰ - خاک علفزار برای کشاورزی مناسب است و گیاخاک فراوان دارد . ۳۱ - در هوازدگی فیزیکی سنگ ها به قطعات کوچک تر ولی با همان ترکیب تبدیل می شوند . ۳۲ - منبع اصلی نیتروژن لازم برای رشد گیاهان گیاخاک است . باسمه تعالی سؤالات تشریحی بخش سوم ( زمین شناسی ) – پایه دوم =================================================== images[3].jpg 1 – الف - روش های مطالعه ی غیر مستقیم ساختمان درونی زمین کدامند ؟ 1 – مطالعه ی مواد مذاب خارج شده از آتش فشان ها 2 – مطالعه ی دما و ترکیب چشمه های آب گرم 3 – مطالعه ی امواج زلزله ب – کدام روش از بقیه مهم تر است ؟ مطالعه ی امواج زلزله . -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 – مواد سازنده ی گوشته بیش تر از چه موادی است ؟ سیلیسیم – اکسیژن – آهن – منیزیم – کلسیم . -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 – سنگ کره چیست ؟ پوسته ی سنگی و سخت زمین را به همراه قسمت سنگی گوشته ، سنگ کره می گویند . -------------------------------------------------------------------------------------------- ۴ - کانی چیست ؟ به مواد جامد و خالصی که از کره ی زمین به دست می آیند و موجودات زنده در به وجود آمدن آن ها دخالتی ندارند کانی می گویند . ------------------------------------------------------------------------------------------- ۵ - دو گروه بزگ کانی ها را نام ببرید و نحوه ی تشکیل آن ها را بنویسید و مثال بزنید . ۱ - کانی های اولیه : بر اثر سرد شدن ماگما در سطح زمین یا داخل سنگ کره تشکیل می شوند . مانند : کوارتز - فلدسپات - میکا ۲ - کانی های ثانویه : وقتی که کانی های اولیه بر اثر آب و هوا تغییر کنند و خرد و تجزیه شوند به کانی های ثانویه تبدیل می شوند . مانند : کانی های رسی - کلسیت - گرافیت ( مغز مداد ) - گچ ( ژیپس ) - نمک خوراکی ( هالیت ) - زنگ آهن ( آهن اکسید ) . ------------------------------------------------------------------------------------------ ۶ - کانی ها را به کمک چه خواص شیمیایی و فیزیکی شناسایی می کنند ؟ ۱ - شکل بلور ۲ - سختی کانی ۳ - رنگ کانی ۴ - جلای کانی ۵ - نوع شکستگی کانی ۶ - چگالی کانی ۷ - خاصیت چکش خواری کانی ۸ - مزه ی کانی ۹ - خاصیت مغناطیسی کانی ۱۰ - رنگی که کانی به شعله می دهد ۱۱ - واکنش های شیمیایی کانی . ------------------------------------------------------------------------------------------ ۷ - به چه دلیل بلورهای کوارتز در طبیعت به رنگ های مختلف دیده می شوند ؟ به دلیل داشتن ناخالصی های متفاوت . ----------------------------------------------------------------------------------------- ۸ - نظر دانشمندان درباره ی علت گرمای درونی زمین چیست ؟ فعالیت هسته ای برخی عناصر سنگین مثل اورانیوم . ----------------------------------------------------------------------------------------- ۹ - سه گروه سنگ ها را نام ببرید و مثال بزنید . ۱ - سنگ های رسوبی مانند : سنگ های رستی - ماسه سنگ - سنگ آهک - سنگ گچ سنگ نمک - کنگلومرا - اسکلت خرد شده ی جانداران دریایی که به هم چسبیده اند . ۲ - سنگ های آذرین ( آتش فشانی ) که به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم می شوند . آذرین بیرونی مانند : بازالت - ریولیت آذرین درونی مانند : گرانیت - گابرو ۳ - سنگ های دگرگون شده مانند : مر مر - کوارتزیت - گنیس . ------------------------------------------------------------------------------------------ ۱۰ - چه عواملی باعث دگرگون شدن سنگ ها می شوند ؟ فشار و گرمای زیاد . ------------------------------------------------------------------------------------------ ۱۱ - وقتی که سنگ ها دگرگون می شوند چه تغییراتی در آن ها ایجاد می شود ؟ ۱ - تغییر نوع کانی ها ۲ - تغییر در طرز قرار گرفتن کانی ها . ----------------------------------------------------------------------------------------- ۱۲ - هریک از سنگ های دگرگون شده از دگرگونی چه سنگی به وجود می آیند ؟ مرمر : از دگرگونی سنگ آهک کوارتزیت : از دگرگونی ماسه سنگ گنیس : از دگرگونی گرانیت ----------------------------------------------------------------------------------------- ۱۳ - دو ویژگی مهم سنگ های رسوبی را بنویسید . ۱ - به صورت لایه لایه هستند ۲ - امکان وجود فسیل در آن ها . ----------------------------------------------------------------------------------------- ۱۴ - کاربرد سنگ ها و کانی ها را بنویسید . ۱ - تامین انرژی ۲ - تامین مواد اولیه صنایع و کارخانجات ۳ - جواهر سازی --------
+ نوشته شده در  جمعه ششم بهمن ۱۳۹۱ساعت 14:30  توسط امیر حسام گودرزی  |